SOCRATES – COMENIUS

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
SOCRATES – COMENIUS

První projekt 2002 – 2005

Téma projektu: Kultura, architektura a krajina ve Střední a Severní Evropě na příkladu Polska, Finska a České republiky

PLÁN PROGRAMU

1. ARCHITEKTURA (školní rok 2002/2003)

2. KULTURA (školní rok 2003/2004)

3. KRAJINA (školní rok 2004/2005)


Druhý projekt 2007 – 2009

Téma projektu: Radosti a starosti v zemích EU na příkladu ČR, Finska, Itálie, Polska a Turecka
1) „ÓDA NA RADOST“ – divadlo, hudba a tanec – komunikační prostředky mezi kulturami v EU
2) Jak pomáhá naše země ekologii v celé EU

1. „ÓDA NA RADOST“ – DIVADLO, HUDBA A TANEC (školní rok 2007/2008)

2. JAK POMÁHÁ NAŠE ZEMĚ EKOLOGII V CELÉ EU (školní rok 2008/2009)

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

IČO 00559466
IZO 000559466
Telefon: 545 321 210
skola@spsstavbrno.cz
www.spsstavbrno.cz

Zřizovatel: Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Fotogalerie

Mapa