Zaměření Inženýrské stavby: Dopravní stavby oboru Stavebnictví

Zaměřuje se na celou škálu dopravních staveb a konstrukcí v současné době aktuálních, to znamená stavby silnic, dálnic, železničních sítí a jejich vzájemné návaznosti z hlediska koncepce dopravy. Absolvent tohoto studijního oboru získá vědomosti v oblasti projektování a údržby silničních komunikací a dálnic, v oblasti výstavby a rekonstrukce železniční sítě a teoretické základy výstavby letišť. Je též připraven pro stavby inženýrské, spjaté s dopravou (mosty a tunely) jak po stránce projektové, tak z hlediska údržby.

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů při přípravě, projektování a realizaci staveb silniční a železniční sítě, při výstavbě mostů, podzemních staveb, parkovišť, garáží, odstavných ploch apod., je velmi široké. Absolventi se uplatní v praxi také jako referenti stavebních úřadů, na silničních a drážních správách.

Prohlédněte si prezentaci oboru na Youtube

 

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

IČO 00559466
IZO 000559466
Telefon: 545 321 210
skola@spsstavbrno.cz
www.spsstavbrno.cz

Zřizovatel: Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Fotogalerie

Mapa