Na základě vyhlášky č. 197/2016sb. o poskytování služeb ve školách a školských poradenských zařízení funguje na naší škole školní poradenské pracoviště (ŠPP). Poradenské služby v ŠPP zajišťují výchovná poradkyně a metodik prevence.

Poradenský tým zajišťuje:
  • poskytování, sledování a vyhodnocování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • prevenci školní neúspěšnosti
  • podporu vzdělávání nadaných žáků
  • kariérní poradenství
  • péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu
  • včasnou intervenci při aktuálních problémech jednotlivých žáků a třídních kolektivů
  • prevenci rizikového chování a vyhodnocování účinnosti školních preventivních programů
  • metodickou podporu pedagogickým pracovníkům
  • spolupráci školy se školskými poradenskými zařízeními

Školní psycholožka

Mgr. Michaela Zdráhalová
konzultační hodiny:

pondělí 10.00 – 12.00

 úterý 11.00 – 13.00
 čtvrtek 8.00 – 10.00
kontakt:zdrahalova@spsstavbrno.cz
 kabinet č. 432

Výchovná poradkyně

Mgr. Veronika Semíková
konzultační hodiny:

pondělí 9.00 – 10.00

 čtvrtek 9.00 – 11.00
  
kontakt:semikova@spsstavbrno.cz
 533 446 143
kabinet č. 253

Metodik prevence rizikových projevů chování

Mgr. Jiří Herber
konzultační hodiny:pondělí 10.00 – 11.00
 středa 10.00 – 11.00 
kontakt:herber@spsstavbrno.cz
 

533 446 144

(kabinet č. 252)

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

IČO 00559466
IZO 000559466
Telefon: 545 321 210
skola@spsstavbrno.cz
www.spsstavbrno.cz

Zřizovatel: Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Fotogalerie

Mapa