Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je tým tří pracovníků, kteří se snaží, aby škola byla pro studenty příjemným a bezpečným místem. Studenty můžeme provázet, podpořit, pokud chtějí. Když si s něčím neví rady, něco řeší nebo chtějí pomoci spolužákovi, mohou nás kontaktovat. Vždy platí, že nemusí jít o vážný problém, poradenské pracoviště je pro všechny studenty a problémům chce předcházet. To, že jsme tři vnímáme jako výhodu, studenti si mohou vybrat, který z pracovníků jim více „sedne“, komu se chtějí svěřit nebo cokoli sdělit.

Jsme zde i pro rodiče studentů, poskytujeme nehodnotící podporu, možnosti konzultace a poradenství. Pravidelně jsme v kontaktu i s kolegy učiteli, naše spolupráce je při podpoře studentů klíčová. Učitelům nabízíme metodické provázení, informování o své činnosti, práci na domluvených tématech ať už individuálně nebo s celou třídou.

Aby byly informace kompletní, fungujeme na základě vyhlášky č. 197/2016 Sb. O poskytování služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Zajišťujeme průběžnou práci se studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, prevenci školní neúspěšnosti, podporu nadaných studentů, kariérní poradenství, péči o žáky s výchovnými nebo vzdělávacími obtížemi, prevenci rizikového chování, spolupracujeme s dalšími institucemi a odborníky apod.

Kdo je součástí ŠPP?

 

Veronika Semíková – výchovná poradkyně

Je současně učitelkou základů přírodních věd a tělocviku. Studenti ji navštěvují, když je něco těší nebo trápí, pokud potřebují poradit, kam po střední, když mají potíže s učením nebo mají speciální vzdělávací potřeby.

Jiří Herber – školní metodik prevence

Je současně učitelem deskriptivní geometrie a matematiky. Studenti s ním sdílí těžkosti, případně řeší špatný prospěch, témata z oblasti primární prevence nebo adaptační kurzy v prvním ročníku.

Kateřina Hašková – školní psycholožka

Je na škole pro žáky i jejich rodiče. Můžete se na ni obrátit, pokud vás něco trápí, cítíte se smutní nebo potřebujete podporu při studiu či z jiných důvodů. Rozhovor s psycholožkou vám může také pomoct lépe porozumět sami sobě nebo konkrétní životní situaci.

Kde a kdy jsme dostupní?

Nejlepší možností je využít konzultační hodiny každého z nás (viz naše stránky). Je možné se domluvit e-mailem, telefonicky.

V tomto školním roce je pro ně zřízen nově i profil na Instagramu (@poradna_spsstavbrno). Pokud by studenti projevili zájem o jiného odborníka mimo školu, můžeme jim poskytnout kontakty, nasměrovat na jinou službu. V případě akutní tíživé situace mohou studenti využít také linku bezpečí tel, 116 111 (případně jejich chat na www.linkabezpeci.cz).

Užitečné odkazy

Užitečné odkazy
Užitečné odkazy

 

 

Na základě vyhlášky č. 197/2016sb. o poskytování služeb ve školách a školských poradenských zařízení funguje na naší škole školní poradenské pracoviště (ŠPP). Poradenské služby v ŠPP zajišťují výchovná poradkyně a metodik prevence.

Poradenský tým zajišťuje:
  • poskytování, sledování a vyhodnocování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • prevenci školní neúspěšnosti
  • podporu vzdělávání nadaných žáků
  • kariérní poradenství
  • péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu
  • včasnou intervenci při aktuálních problémech jednotlivých žáků a třídních kolektivů
  • prevenci rizikového chování a vyhodnocování účinnosti školních preventivních programů
  • metodickou podporu pedagogickým pracovníkům
  • spolupráci školy se školskými poradenskými zařízeními

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

IČO 00559466
IZO 000559466
Telefon: 545 321 210
skola@spsstavbrno.cz
www.spsstavbrno.cz

Zřizovatel: Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Fotogalerie

Mapa