Od 18. do 29. 9. 2022 se čtyři studenti čtvrtého ročníku se zaměřením vodohospodářské
stavby zúčastnili v rámci programu ‚KA122-VET – odborné vzdělávání a příprava,
krátkodobé projekty mobilit‘ mezinárodního projektu ‚International Project Week Water‘
pořádaného Water Campus Leeuwarden v Nizozemí.
Ve čtyřech smíšených mezinárodních skupinách se naši chlapci, společně se zástupci
Lotyšska, Malty a Nizozemí, zabývali problematikou čištění šedých odpadních vod.
Po absolvování vstupních přednášek, ve kterých uplatňovali znalosti z hydrauliky, zdravotně
vodohospodářských staveb a programování, byli studenti zapojeni v laboratorních
podmínkách do výzkumu problematiky čištění šedých vod. Nejprve provedli rozbory vzorků a
následně ze šedé vody odstraňovali znečištění v modelech, které pomocí PC kalibrovali na
rozbory znečištění. Jednotlivé postupy zpracovávali do elaborátů. Výsledky svých výzkumů
představili v závěrečných prezentacích všem členům týmů a porotě.

V rámci pochopení dané problematiky se žáci zúčastnili odborných exkurzí do potravinářských závodů, kde mohli vidět hospodárné využití vody ve výrobě a následné čištění vody z jednotlivých technologických procesů.
Ve svém volném čase měli studenti prostor poznat okolní specifickou krajinu umělých kanálů, navštívili Amsterdam a díky nizozemským studentům měli možnost obeznámit se i s průběhem a formou studia v Nizozemí.
Celý pobyt, vzhledem k mezinárodnímu zastoupení jednotlivých zemí, byl veden v anglickém jazyce.

Ing. Jarmila Hladíková

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

IČO 00559466
IZO 000559466
Telefon: 545 321 210
skola@spsstavbrno.cz
www.spsstavbrno.cz

Zřizovatel: Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Fotogalerie

Mapa