Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

I. kolo  přijímacího  řízení  pro  školní  rok  2024/2025

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 budou upřesněna a zveřejněna do 31. 1. 2024.

KRITÉRIA  PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ
V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí u uchazečů následující skutečnosti:
a)    znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
b)    výsledky jednotné přijímací zkoušky a
c)    další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (jazykové zkoušky, vysvědčení ze ZUŠ, soutěž „Architektem, stavařem a kartografem nanečisto“, apod.)

Uchazeči konají centrálně zadávanou jednotnou písemnou přijímací zkoušku z českého jazyka a z matematiky (CERMAT).
Termín konání: 12. a 15. 4. 2024
1. náhradní termín: 29. 4. 2024
2. náhradní termín: 30. 4. 2024

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Počet přijímaných žáků v denní formě vzdělávání:

Kód oboru
OborBude přijato
36-47-M/01Stavebnictví120
36-46-M/01Geodézie a katastr nemovitostí30

Uzávěrka přihlášek pro I. kolo přijímacího řízení je do 20. února 2024.

Další informace:

https://www.prihlaskynastredni.cz/
https://prijimacky.cermat.cz/

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

IČO 00559466
IZO 000559466
Telefon: 545 321 210
Datová schránka: pgn2zfj

skola@spsstavbrno.cz
www.spsstavbrno.cz

Zřizovatel: Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Fotogalerie

Mapa