Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace

I. KOLO  PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2024/2025

Počet přijímaných žáků v I. kole přijímacího řízení:
36-47-M/01 Stavebnictví    120
36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí    30

Podle § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odbornéma jiném vzdělávání (školského zákona), v platném znění, stanovil ředitel Střední průmyslové školy stavební Brno, příspěvkové organizace níže uvedená kritéria pro I. kolo přijímacího řízení denní formy oboru vzdělání
36-47-M/01 Stavebnictví a 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí.

KRITÉRIA  PRO I. KOLO  PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ
Kritéria přijímacího řízení

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

IČO 00559466
IZO 000559466
Telefon: 545 321 210
skola@spsstavbrno.cz
www.spsstavbrno.cz

Zřizovatel: Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Fotogalerie

Mapa