Historie školy SPŠ stavební Brno

Střední průmyslová škola stavební v Brně byla založena jako vůbec první česká průmyslová škola na Moravě. Byla zřízena výnosem tehdejšího „ministerstva kultu a vyučování“ dne 18. února 1885. Oficiální název zněl: “Filiální kursy s vyučovací řečí českou při císařsko-královské státní průmyslové škole v Brně“.

Již v roce následujícím byl název školy změněn na „C.k. státní průmyslová škola v Brně“. Za dobu své existence změnila škola ještě několikrát název – postupně zmizelo označení císařsko-královská i označení státní, několik let nesla škola i označení vyšší. Nyní, kdy jsme zařazeni mezi školy střední a státní, zní oficiální název: „Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace“.

Brněnská průmyslová škola byla od počátku své existence rozdělena na obor stavitelský a strojírenský. Ve stavebním oboru probíhala nejprve výuka na dvouletém oboru pro dílovedoucí, později byla koncipována jako mistrovská škola – ta vychovávala stavbyvedoucí, kresliče a zejména stavební mistry v oboru zednickém, tesařském, kamenickém, studnařském, atd., ještě v 19.století byly navíc přičleněny tzv. kurzy pro tovaryše.

První „stavařští“ absolventi ukončili studium složením mistrovských nebo tovaryšských zkoušek v roce 1889. Bylo jich pouze deset.

Prvním významným předělem byl rok 1901 – v tomto roce bylo zahájeno studium v dnešní podobě: čtyřleté denní studium ukončené maturitou. Prvních 17 absolventů stavitelského oboru složilo maturitní zkoušku v roce 1905.

V roce 1921 došlo k osamostatnění stavebního oboru. Od této doby je naše škola opravdovou „stavební průmyslovkou“. V té době probíhala paralelně, vedle výuky na denním studiu, též výuka ve dvouletých mistrovských kurzech (ty byly zrušeny až v roce 1952, a až na krátké znovuotevření v letech 1969 – 1980 byla jejich existence definitivně ukončena).

Po druhé světové válce došlo k postupné specializaci oborů. Z původního stavebního oboru vykrystalizovaly zaměření pozemní stavitelství (S), vodohospodářské stavby (V), dopravní stavitelství (D) a navíc byla zahájena výuka na oboru geodézie (G). Bylo zavedeno též studium dálkové, večerní a na krátké období abiturientské studium absolventů středních škol. Jejich existence byla ukončena počátkem devadesátých let.

V současné době má škola v rámci oboru stavebnictví mimo tradiční zaměření S, V, D dále zaměření rekonstrukce staveb a architektura (R). Počet otevíraných tříd denního studia se ustálil na šesti (nyní pěti) každý školní rok (3 (2) třídy zaměření S, 1 třída zaměření R, 1 třída zaměření D+V a 1 třída oboru G). Dálková forma studia je od roku 2003 znovuotevřená pro obor S, ovšem v současné době nové třídy již nebudou otvírány.

Za dobu 135-ti letého trvání školy na škole studovalo více než 17 tisíc žáků, v tomto školním roce k nim přibude téměř 120.

SPŠ stavební patří kapacitně mezi největší stavební průmyslové školy v republice. Aktivně spolupracuje s vysokými školami, středními školami obdobného zaměření v ČR a se stavebními a geodetickými firmami.

Ve školním roce 2019/2020 studuje na škole 484 žáků denního studia v oborech Stavebnictví a Geodézie a katastr nemovitostí.

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

IČO 00559466
IZO 000559466
Telefon: 545 321 210
skola@spsstavbrno.cz
www.spsstavbrno.cz

Zřizovatel: Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Fotogalerie

Mapa