Školní seznam děl z českého jazyka a literatury

Z tohoto seznamu si každý student podle platných kritérií sestaví vlastní seznam literárních děl, z něhož si pak u maturitní zkoušky losuje pracovní list – zadání ústní zkoušky z českého jazyka. Na této stránce je k dispozici i aplikace, v níž si lze svůj seznam literárních děl vytvořit („naklikat“).

Přístup k aplikaci

Seznam děl ČJL 2024.pdf

Kritéria pro výběr

Celkem
20
Světová a česká literatura do konce 18. stoletíminimálně 2
Světová a česká literatura 19. stoletíminimálně 3
Světová literatura 20. a 21. stoletíminimálně 4
Česká literatura 20. a 21. stoletíminimálně 5

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie i drama. Žákovský seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož si žák vybírá, sestavuje škola.
Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

IČO 00559466
IZO 000559466
Telefon: 545 321 210
skola@spsstavbrno.cz
www.spsstavbrno.cz

Zřizovatel: Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Fotogalerie

Mapa