Petice za zachování samostatné
Střední průmyslové školy stavební Brno

Pokud Vám osud školy není lhostejný, připojte se k naší petici:

- podpisem přímo na vrátnici školy

- petici si sami můžete vytisknout, vyplnit a poté doručit do školy
>> text petice <<

Děkujeme za podporu

 

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace

je státní škola s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Škola, založená v roce 1885, se svou více než stotřicetiletou tradicí v odborné přípravě a výchově studentů, patří mezi největší a nejznámější střední odborné školy v České republice. Na škole studuje okolo 500 žáků ve 20 třídách denní formy vzdělávání z širokého okolí Brna, od Svitavska na severu po Břeclavsko a Znojemsko na jihu Moravy. Absolventi naší školy se stali nejen vynikajícími odborníky ve stavitelství, v architektuře a v geodézii, ale i středoškolskými a vysokoškolskými učiteli.

Na naší škole se každý rok otevírá 5 tříd prvního ročníku čtyřleté denní formy vzdělávání celkem pro 150 žáků, z toho 4 třídy oboru Stavebnictví se 120 žáky a 1 třída oboru Geodézie a katastr nemovitostí s 30 žáky. Další informace je možno také získat na Veletrhu středních škol v Brně, který se každoročně koná vždy v měsíci listopadu na brněnském výstavišti, při Dnech otevřených dveří, které se pořádají v budově školy v lednu, případně na telefonním čísle 533 446 120.

Naše škola poskytuje studentům střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou v následujících oborech vzdělání:

36-47-M/01 Stavebnictví (denní forma vzdělávání)

Žáci si mohou vybrat zaměření:

36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí (denní forma vzdělávání)

bez dalšího členění na jednotlivá zaměření.

Více o studijních oborech na naší škole »

Chcete-li se blíže seznámit s výukou oborů vzdělání Stavebnictví a Geodézie a katastr nemovitostí na naší škole a s uplatněním absolventů těchto oborů v praxi, podívejte se prosím na připojená krátká videa:

Stavebnictví: http://www.infoabsolvent.cz/VideoObory/Video/3647M01
Geodézie a katastr nemovitostí:   http://www.infoabsolvent.cz/VideoObor/Video/3646M01

Na škole jsou vytvořeny dobré personální, prostorové i materiálnětechnické podmínky pro výuku obou oborů vzdělání. Žáci mohou studovat jeden ze dvou na škole vyučovaných cizích jazyků: anglický nebo německý. Ve třídách oboru stavebnictví je jako povinný výběrový předmět zaveden i druhý cizí jazyk. Výuka odborných předmětů obou studijních oborů je orientována na využití nejmodernější výpočetní techniky. Škola má šest učeben výpočetní techniky s připojením k internetu, rýsovny, laboratoře a další odborné učebny. Výuce tělesné výchovy slouží sportovní hala, tělocvična a posilovna. Rozměry haly umožňují, aby v ní byly hrány košíková, odbíjená, házená, tenis, sálová kopaná, nohejbal, florbal, korfbal. V objektu školy je tělocvična vybavená kompletní sadou gymnastického nářadí, pěti stoly na stolní tenis, brankami na florbal a posilovna vybavená množstvím posilovacích strojů a nářadím pro kondiční kulturistiku. Na dvoře školy je sportovní hřiště s umělým povrchem (hřiště pro odbíjenou). Sportovní areál školy mohou žáci využívat i po vyučování, stejně jako učebny s internetem.

Od školního roku 2001/2002 se naše škola zařadila do celoevropského vzdělávacího programu „Socrates – Comenius“, což v praxi znamená spolupráci vybraných tříd a žáků se školami obdobného zaměření v Polsku a Finsku, v Itálii a Turecku. Spolupráce na projektu byla ukončena v roce 2009.

Obědy pro žáky školy jsou vydávány ve školní jídelně. V budově školy je rovněž kantýna. Prodávají se v ní potraviny, výrobky studené kuchyně a nealkoholické nápoje. Sortiment kantýny doplňují prodejní automaty teplých a studených nápojů, cukrovinek a baget.

Naše škola nemá vlastní domov mládeže. K celotýdennímu ubytování mimobrněnských žáků využívá kapacit, které nabízejí domovy mládeže jiných brněnských středních škol a učilišť.

Protože je SPŠ stavební v Brně zařazena do sítě státních škol, neplatí její žáci školné.