VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOCRATES-COMENIUS

ODBORNÁ EXKURZE TŘÍD R1 A R2 VE DNECH 22.-23.5.2002


Naše škola se zúčastňuje vzdělávacího programu Socrates - Comenius ve spolupráci s Polskem a Finskem. Cílem je veřejná prezentace prací studentů ve věku od 16 do 19 let v rámci předmětu architektura. Projekty obsahují grafické zpracování, modely, fotodokumentaci a filmový materiál. Práce budou vystaveny na konci příštího školního roku 2002/03 na permanentní výstavě v naší škole, ve výstavní síni Obci architektů a v reprezentativních prostorách Rektorátu VUT v Brně.

Na Moravě bylo vybráno několik významných památek, představujících všechny slohové období od předrománské architektury do dnešní doby. Většina zadání byla rozdělena mezi studenty tříd R1 a R2. Studenti těchto tříd podnikli školní exkurzi za účelem seznámení se s některými z vybraných památek. Fotografie z tohoto výletu si můžete zde prohlédnout.


PORTA COELI, PŘEDKLÁŠTEŘÍ U TIŠNOVA


HRAD PERNŠTEJN, NEDVĚDICE


POUTNÍ KOSTEL JANA NEPOMUCKÉHO, ZELENÁ HORA


MĚŠŤANSKÝ DŮM, JIHLAVA


KLÁŠTERNÍ KOSTEL SV. PROKOPA, TŘEBÍČ


Dne 12.2.2003 proběhla pro třídy R3 a R4 SPŠ Stavební odborná exkurze domu v Ostravě. Jednalo se o rekonstrukci měšťanského domu na Masarykově náměstí, prováděné v současné době stavební firmou Unistav. Celou stavbou nás prováděl a odborný výklad podal stavbyvedoucí uvedené společnosti.

Prohlídka začínala od sklepa, kde bylo možno zhlédnout mimo jiné aplikaci sanační omítky na zvlhlé zdivo. Dále jsme pokračovali do druhého a posléze do třetího nadzemního podlaží, kde jsme se seznámili s rekonstrukcí podlah a stropů, které byly původně dřevěné trámové a opatřeny rákosovou omítkou. Nyní byly tyto konstrukce prováděny jako stropy ocelobetonové pomocí I profilů a profilovaného plechu. Jako další nás zaujalo řešení výměny u komínového prostupu.

Exkurzi jsme zakončili prohlídkou krovu, stručným seznámením s historií objektu a osudy jeho majitelů.