VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOCRATES-COMENIUS

Téma KRAJINA - Setkání v Kauhajoki (Finsko)

  1. Let do Helsinek

  2. Kauhajoki, museum

  3. Národní parky Spitaalijärvi, Kauhaneva, u Riitty

  4. Vaasa

  5. Helsinki, let do ČR