Obory vzdělávání na naší škole

Na naší škole se vyučují následující obory a zaměření:

OborZaměření 
StavebnictvíPozemní stavbyS
Rekonstrukce staveb a architekturaR
Inženýrské stavby: 
 Dopravní stavbyD
 Vodohospodářské stavbyV
Geodézie a katastr nemovitostíGeodézie a katastr nemovitostíG

Pro více informací o jednotlivých oborech a zaměřeních klikněte na název požadovaného oboru či zaměření výše, nebo použijte podmenu.

Studenti oboru Stavebnictví se podle zaměření dělí od 3. ročníku. Závazně si žáci zaměření vybírají na konci 2. ročníku, ale předběžně se zaměření vybírají již při podání přihlášky ke studiu. Přestože mají všechna zaměření oboru v prvních dvou ročnících společný učební plán, je z pedagogického i organizačního hlediska vhodné, aby byli žáci rozděleni do tříd podle jednotlivých zaměření již od prvního ročníku.
Více informací o přihlášce ke studiu a jak ji vyplnit »

Rozhodli jste se pro naši školu? Pokračujte k části věnované podmínkám přijetí

Uplatnění absolventů

O absolventy obou oborů a všech zaměření SPŠ stavební v Brně je na trhu práce značný zájem, který vysoce převyšuje nabídku. Naše škola pravidelně vyřizuje požadavky řady projekčních i dodavatelských firem na naše absolventy pro obsazení kvalifikovaných funkcí. Za všechny jmenujme např. Dopravní a inženýrské stavitelství, spol. s r.o. Brno, Správa a údržba silnic JmK, Průmyslové stavby Brno a řadu dalších menších firem. S žádostí o mladé projektanty se na nás každoročně obrací akciová společnost Kovoprojekta Brno.

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent naší školy pokračovat v bakalářském a magisterském studiu na vysoké škole, popřípadě ve studiu na vyšší odborné škole. Absolventi naší školy se nejčastěji rozhodují pro Stavební fakultu VUT či ČVUT stejného nebo příbuzného studijního oboru. Velmi často také volí studium na fakultách architektury. Při přijímacích zkouškách na Stavební fakultu VUT dosahují velmi dobrých výsledků.

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

IČO 00559466
IZO 000559466
Telefon: 545 321 210
skola@spsstavbrno.cz
www.spsstavbrno.cz

Zřizovatel: Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Fotogalerie

Mapa