VZDĚLÁVACÍ PROGRAM COMENIUS

"ÓDA NA RADOST" - divadlo, hudba a tanec - komunikační prostředky mezi kulturami v EU

Úvodní slovo

Již od roku 2002 se naše škola SPŠ stavební Brno ve spolupráci se zahraničními školami z Finska, Polska a od roku 2006 také z Turecka a Itálie zapojuje do vzdělávacího programu EU Socrates, nyní Comenius. V říjnu 2007 nám byl po náročné dvouleté přípravě žádosti schválen nový dvouletý projekt. Žádost podávaly všechny naše partnerské školy, schválen byl pouze nám, škole v Turecku (Antályi) a Finsku (Kauhajoki).

V rámci letošního prvního tématu „ÓDA NA RADOST"- divadlo, hudba a tanec - komunikační prostředky mezi kulturami v EU se naši studenti zaměřili komplexně na kulturu v Brně (zmapovali všechna brněnská divadla a koncertní místa, Filharmonii Brno, hudební kluby, hudební a divadelní školy, dále kulturní akce pořádané Brněnským kulturním centrem a městem Brnem po celý rok). Všechna místa osobně navštívili včetně divadelních představení a dalších akcí s klasickou koncertní, tak i typickou národopisnou hudbou). Dále se soustředili na nejznámější české hudební skladatele a 250. výročí narození W. A. Mozarta.

Spoustu času věnovali získávání informací ať už z odborných brožur a knih, poskytnutých kulturními institucemi, z internetu či tisku. Množství podkladů v různé podobě s více než 10 000 fotografiemi zpracovali a vytvořili 9 česko-anglických prezentací v PowerPointu na CD, které studenti sami překládali do angličtiny. Prezentace potom byly ve vytištěné podobě po 3 měsíce vystaveny ve škole na veřejně přístupné výstavě a následně svázány do fotoalb. V elektronické podobě jsou umístěny i s dalšími pracemi a fotografiemi na internetových stránkách školy. O výstavě byla veřejnost informována pozvánkou vystavenou v turistické informační kanceláři města Brna, článkem ve dvou brněnských zpravodajích (Zpravodaj Brno-střed, Metropolitan) a v denících Rovnost po celém JM kraji.

Výstavu doplňovalo grafické a početní vyhodnocení „Dotazníku o kulturních zájmech studentů naší školy“, který vyplnilo 542 studentů (= 84% z celkového počtu) a „Soutěžní slosovatelný dotazník“ zahrnující otázky na obsah prezentací.

Kromě prezentací dále vznikl „kalendář“, vytvořený z fotografií brněnských divadel a „CD s výběrem české hudby všech žánrů“.

Téma uzavíraly videofilmy na DVD s titulky v AJ a hudbou: 1) Vánoce na naší škole a Nové radnici, 2) Taneční školy, 3) Brno město uprostřed Evropy - divadla Radost a MDB, Ignis Brunensis, 4) JAMU.

V souhrnu naši studenti vytvořili rozsáhlou dokumentaci o kultuře nejen v Brně, i když cílem projektu je především práce samotná. Výstava v prostorách školy a články v regionálním tisku podnítily zájem dalších studentů, učitelů školy i veřejnosti o kulturním dění a projekt jako takový.

Během následných mezinárodních setkání měli studenti možnost navázat nová přátelství s mladými lidmi z Turecka a Finska, porovnat životní styl, kulturu a prostředí a poznali, že si rozumí.

Se studenty pracovala organizátorka projektu Ing. Lenka Závodníková s pomocí učitelů AJ.


Seznam 9 prezentací v PowerPointu:

1)Městské divadlo Brno (67 stránek):
Rubešová Hana S4B, (texty v ČJ i AJ, prezentace v PowerPointu, fotografie z představení poskytlo MDB)
2)CED (65 stránek):
Kotouček Dušan S4B, (texty v ČJ i AJ, prezentace v PowerPointu, fotografie z některých představení poskytlo CED)
3)Divadla malých forem (85 stránek):
Papež Jakub S4B, (texty v ČJ i AJ, prezentace v PowerPointu, fotografie z představení poskytla divadla)
4)Divadla hrající hlavně pro děti (58 stránek):
Sigmundová Tereza S4B, (texty v ČJ i AJ, prezentace v PowerPointu, fotografie z představení poskytla divadla)
5)JAMU + konzervatoře (109 stránek):
Nováková Eva S4B, (texty v ČJ i AJ, prezentace v PowerPointu)
6)Leoš Janáček (45 stránek):
Sigmund Martin S3B, Vrba Martin S4A, (texty v ČJ i AJ, prezentace v PowerPointu, fotografie z představení poskytlo ND)
7)Filharmonie Brno (38 stránek):
Sigmund Martin S3B, (texty v ČJ i AJ, prezentace v PowerPointu, fotografie z některých představení poskytla Filharmonie)
8)Čeští skladatelé, pěvci + Mozart (86 stránek):
Nani Pavel S3C, (texty v ČJ i AJ, prezentace v PowerPointu, fotografie z internetu, fotografie z představení poskytlo ND)
9)BKC - kultura v brně (79 stránek):
Šimunková Martina R3, (texty v ČJ i AJ, prezentace v PowerPointu, fotografie z internetu, fotografie z některých představení poskytlo BKC)

(některá představení + exteriéry a interiéry budov nafotila Ing. Lenka Závodníková)

Výstavu doplňoval:

1)Dotazník o kulturních zájmech všech našich studentů a jeho vyhodnocení: Zubík Stanislav S4A
2)Soutěžní slosovatelný dotazník o znalostech vyplívajících z výstavy
2)Kalendář vytvořený z fotografií brněnských divadel