VYHLÁŠENÍ DOPLŇOVACÍCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji doplňovací volby do školské rady.

  • Volit budou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci dva členy školské rady.

  • Kandidátní listina byla uzavřena dne 24.9.2021, viz. níže.

  • Volby budou jednokolové, členy školské rady se stanou dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

  • Termín voleb: pondělí 11.10.2021 od 15:00 do 18:00 a úterý 12.10. od 15:00 do 18:00 hodin

  • Volební urna a hlasovací lístky budou připraveny ve vestibulu školy, oprávněnost osob volitele budou kontrolovat pověření členové školské rady.

Ing. Jan Hobža

ředitel školyKandidátní listina doplňovacích voleb do školské rady

Střední průmyslové školy stavební Brno, příspěvkové organizace

Kandidáti za zákonné zástupce žáků:

1. Ing. Andrea Frantová Smetanová

Zaměstnání: podniká ve stavebnictví v rodinné firmě, vede správu budov klientům.

2. Gabriela Znajdová, MBA

Zaměstnání: pracuje v oblasti finančnictví a pojišťovnictví, je školitelem finanční gramotnosti.

3. Pavel Seidl 

Zaměstnání: výkonný ředitel obchodní společnosti.

4. Mgr. Monika Doležalová

Zaměstnání: pracovnice ve státní správě.Pro doplnění školské rady se volí dva členové z řad zákonných zástupců žáků. Volit mohou všichni zletilí žáci školy a zákonní zástupci žáků nezletilých.

Platný hlasovací lístek je ten, kde je označeno jedno, dvě nebo žádné jméno.Složení školské rady od 1.9.2021:

Ing. Pavel Tyralík – zástupce zřizovatele

doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D – zástupce zřizovatele

Přemysl Botko – zástupce zřizovatele

Ing. Milan Jelínek – zástupce zaměstnanců

Ing. Michal Macků – zástupce zaměstnanců

Ing.arch. František Kabelka – zástupce zaměstnanců

Tomáš Malina – zástupce žáků

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

IČO 00559466
IZO 000559466
Telefon: 545 321 210
skola@spsstavbrno.cz
www.spsstavbrno.cz

Zřizovatel: Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Fotogalerie

Mapa