SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

Ing. Pavel Tyralík – zástupce zřizovatele, předseda školské rady

Vítězslav Dočkal – zástupce zřizovatele

Ing. Radim Sikora – zástupce zřizovatele

Ing. Milan Jelínek – zástupce zaměstnanců školy, místopředseda školské rady

Ing.arch. František Kabelka – zástupce zaměstnanců školy

Ing. Michal Macků – zástupce zaměstnanců školy

Ing. Karel Bořecký – zástupce žáků školy

Ing. arch. Tomáš Pilař – zástupce žáků školy

 

VÝZVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE TÝKAJÍCÍ SE ZAPOJENÍ DO ŠKOLSKÉ RADY

Vzhledem k tomu, že končí funkční období členů školské rady, které jmenuje zřizovatel tzn. Jihomoravský kraj, je vyhlášena tato výzva, díky které má možnost se kdokoliv zapojit či přispět k činnosti školy.

 

VYHLÁŠENÍ DOPLŇOVACÍCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji doplňovací volby do školské rady. Termín a způsob konání voleb bude upřesněn dle vývoje epidemické situace.

  • Volit budou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci jednoho člena školské rady.
  • Kandidáty na člena školské rady hlaste řediteli školy.
  • Kandidátní listiny budou uzavřeny ve čtvrtek dne 3.12.2020. Kandidátní listiny budou k dispozici od 4.12.2020 na webových stránkách školy a na úřední desce školy.
  • Volby budou jednokolové, členem školské rady se stane jeden kandidát s nejvyšším počtem hlasů.

Ing. Jan Hobža

ředitel školy

Kandidátní  listina doplňovacích voleb do školské rady Střední průmyslové školy stavební Brno, příspěvkové organizace

Kandidáti za zákonné zástupce žáků:

  1. Tomáš Malina

Zaměstnání: řízení údržby, správy budov a bezpečnosti práce

(dcera Klára Malinová, R1)

  1. Mgr. Eva Machálková

Zaměstnání: učitelka, výchovná poradkyně, vedoucí školního poradenského pracoviště

(dcera Bára Machálková, S2A)

  1. Gabriela Znajdová, MBA

Zaměstnání: obchodní zástupce Generali Česká pojišťovna, akreditovaný kouč a školitel finanční gramotnosti

(dcera Kateřina Znajdová, DV2)

Pro doplnění školské rady se volí jeden člen z řad zákonných zástupců žáků. Volit mohou všichni zletilí žáci školy a zákonní zástupci žáků nezletilých.

Platný hlasovací lístek je ten, kde je označeno jedno nebo žádné jméno.

Termín a způsob konání voleb bude upřesněn dle vývoje epidemické situace.

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

IČO 00559466
IZO 000559466
Telefon: 545 321 210
skola@spsstavbrno.cz
www.spsstavbrno.cz

Zřizovatel: Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Fotogalerie

Mapa