VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOCRATES-COMENIUS

PLÁN VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU SOCRATES-COMENIUS


Téma tříletého programu: V okruhu kultury, architektury a krajiny Střední a Severní Evropy na příkladu Polska, Finska a České republiky


12.-15.září 2002 - studijní návštěva ředitelů škol s tlumočníky ve Finsku
září 2002 - příprava internetových stránek, které obsahují: plán programu, novinky
- studenti popisují své aktivity v rámci projektu
- kronika projektu - příprava
- probíhá vzdělávání studentů na téma Evropská unie, besedy s politiky, přednášky
- sakrální a světská architektura
říjen 2002 - popis a analýzy uměleckých děl, nákresy, modely
prosinec 2002 - stálá výstava výsledků dosavadní práce na projektu v k tomuto účelu připravené učebně
leden 2003 - technický slovník pro architekturu a stavitelství
- je publikován v libovolné grafické formě
únor 2003 - výstava fotografií našich architektonických památek
- výroba fotoalba
březen 2003 - 20ti až 30ti minutový video film s názvem "Architektura našeho regionu" s českým průvodcem a anglickými titulky
- prezentace filmu společně s výstavou prací ve škole i pro veřejnost
duben 2003 - publikování knižního průvodce o regionální architektuře v českém i anglickém jazyce
- prezentace veškerých prací spojených s projektem
- exkurze pod vedením studentů po místech představovaných ve filmu
18.- 24.května 2003 - mezinárodní setkání v Polsku ve Štětíně
- prezentace práce, výměna slovníků, alb a filmů
- diskuse o práci na projektu
- procházka městem podle studenty vytvořeného průvodce
15.- 19.června 2003 - mezinárodní setkání v Brně
- výměna názorů a zkušeností mezi studenty i učiteli
7.- 13.září 2003 - mezinárodní setkání ve Finsku
- prezentace práce, výměna slovníků, alb a filmů
- diskuse o práci na projektu
září 2003 - lidové slavnosti - poznávání tradic, písní a jídel daného regionu
5.- 11.říjen 2003 - mezinárodní setkání v Brně
říjen až prosinec 2003 - seznámení se studentů s místními kroji a lidovými umělci
leden 2004 - exkurze do muzeí a výstav místního lidového umění
únor 2004 - prezentace prací na projektu z minulého roku v k tomuto účelu upravené učebně
březen 2004 - místní zvyky a kultura
- výroba fotoalba o kultuře a řemeslnictví v regionu
duben 2004 - 20ti až 30ti minutový film o kultuře, řemeslnictví a malířství v regionu
- prezentace filmu ve škole i na veřejných místech
9.- 15.května 2004 - mezinárodní setkání pod názvem "Regionální kultura" v Brně
- prezentace videa a fotoalb
- výměna příkladů řemeslnických prací
12.- 18.září 2004 - mezinárodní setkání a setkání ředitelů škol účastnících se projektu v Polsku
3.-9.října 2004 - mezinárodní setkání pod názvem "Regionální kultura" ve Finsku
říjen 2004 - kraj Moravy na podzim - fotky, obrázky a malby studentů
listopad 2004 - orientace na typické předměty denní potřeby lidí daného regionu
(nábytek, architektura, nástroje denní potřeby, řemeslnické nástroje)
prosinec 2004 - kraj Moravy v zimě - fotky, malby, nákresy
- výstava nejnovějších prací i z minulých let v učebně školy
leden 2005 - fotoalbum o přírodě a krajině
únor 2005 - práce na videofilmu s názvem "Místní příroda a krajina"
20.- 26.března 2005 - mezinárodní setkání v Brně pod názvem: "V okruhu kultury, architektury a krajiny Střední a Severní Evropy na příkladu Polska, Finska a České republiky"
- součástí je studijní návštěva ředitelů škol
- prezentace prací
24.- 30.dubna 2005 - mezinárodní setkání ve Finsku
15.- 21.května 2005 - mezinárodní a zároveň shrnující setkání v Polsku
- ukončení projektu a návrhy další spolupráce do budoucna