Zaměření Inženýrské stavby: Vodohospodářské stavby oboru Stavebnictví

Zaměření na všechny druhy vodohospodářských staveb: vodovodní sítě a úprava vody, stokování a čištění městských odpadních vod, úprava toků, přehrady, rybníky, odvodňování a zavlažování pozemků. V současné době vychází z úzkého sepětí s rozvojem a ochranou životního prostředí. Studium je v potřebném rozsahu doplněno o všechny hlavní konstrukce pozemního stavitelství a znalosti technologických postupů ve stavební výrobě a dopravě. Absolvent má široké uplatnění nejen ve vodohospodářských podnicích, ale i v geologickém průzkumu, geodetických kancelářích, ve stavebních podnicích a některých odborech státní správy. Absolvování oboru poskytuje i dobré předpoklady pro vysokoškolské studium.

Uplatnění absolventů

Absolventi se mohou velmi perspektivně uplatnit při přípravě, projektování i výstavbě nových hrází a nádrží, při regulacích a úpravách koryt řek apod. Uplatní se také v profesích projektantů a techniků na stavbách čistíren odpadních vod, při zajišťování zdrojů pitné vody, při výstavbě kanalizační sítě. Uplatnění naleznou i v provozu vodohospodářských děl a zařízení (přehrad, vodáren aj.).

Nová prezentace k dispozici zde.

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

IČO 00559466
IZO 000559466
Telefon: 545 321 210
skola@spsstavbrno.cz
www.spsstavbrno.cz

Zřizovatel: Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Fotogalerie

Mapa