VZDĚLÁVACÍ PROGRAM COMENIUS

Jak pomáhá naše země ekologii v celé EU

Prezentace

1) Brno - zdravé město

2) Zdravý život

3) Hliněné domy

4) Pasivní domy

5) Teplárny

6) Využití energie

7) Brněnská přehrada

8) Čisté povodí Svratky

9) Voda

10) Vzduch

11) Zeleň Brno

12) Ekologické organizace

13) Odpadové hospodářství Brno

14) Třídění odpadu

15) Globální oteplování

16) Ledovce

17) Živelné pohromy

18) CHKO, Národní parky