Školní vzdělávací programy

Školní vzdělávací program (ŠVP) je pedagogický dokument, podle kterého se bude vyučovat a zajišťovat výchova a vzdělávání žáků v konkrétní škole. Vyjadřuje pedagogickou koncepci školy, která zohledňuje místní podmínky výuky, možnosti současného a perspektivního uplatnění žáků na pracovním trhu v regionu, vzdělávací schopnosti, potřeby a zájmy žáků, jejich rodičů, zaměstnavatelů a opírá se také o dlouhodobý záměr regionálního rozvoje.

Aktuální školní vzdělávací programy pro 1. a 2. ročníky (platné od 1.9.2022)

ŠVP Stavebnictví.pdf

ŠVP Geodezie.pdf

Aktuální školní vzdělávací programy pro 3. a 4. ročníky (platné od 1.9.2019)

ŠVP Stavebnictví.pdf

ŠVP Geodezie.pdf

Dodatek k ŠVP STAVEBNICTVÍ (platný od 1. 9. 2024)

Dodatek k ŠVP STAVEBNICTVÍ (platný od 1.9.2024)

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

IČO 00559466
IZO 000559466
Telefon: 545 321 210
skola@spsstavbrno.cz
www.spsstavbrno.cz

Zřizovatel: Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Fotogalerie

Mapa