Školní vzdělávací programy

Školní vzdělávací program (ŠVP) je pedagogický dokument, podle kterého se bude vyučovat a zajišťovat výchova a vzdělávání žáků v konkrétní škole. Vyjadřuje pedagogickou koncepci školy, která zohledňuje místní podmínky výuky, možnosti současného a perspektivního uplatnění žáků na pracovním trhu v regionu, vzdělávací schopnosti, potřeby a zájmy žáků, jejich rodičů, zaměstnavatelů a opírá se také o dlouhodobý záměr regionálního rozvoje.

Aktuální školní vzdělávací programy pro jednotlivé obory jsou k dispozici na ředitelství školy.

ŠVP Stavebnictví.pdf

ŠVP Geodezie.pdf

 

Z důvodu distanční výuky v uplynulém školním roce došlo k drobným úpravám vzdělávacího obsahu v některých předmětech. Zaznamenané změny jsou k dispozici na vyžádání u vyučujících daných předmětů nebo na ředitelství školy.

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

IČO 00559466
IZO 000559466
Telefon: 545 321 210
skola@spsstavbrno.cz
www.spsstavbrno.cz

Zřizovatel: Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Fotogalerie

Mapa