Metodik prevence rizikových projevů chování

Mgr. Jiří Herber

konzult hodiny:pondělí   10.00 – 11.00
 středa 10.00-11.00 
 (v případě potřeby dle domluvy)
kontakt:herber@spsstavbrno.cz
 

533 446 144

(kabinet č. 252)

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem – vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Náplň práce školního metodika prevence

  • koordinace tvorby a realizace minimálního preventivního programu
  • monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizik
  • poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
  • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
  • spolupráce při zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
  • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků
  • poskytování informačních a metodických materiálů
  • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

Minimalni_preventivni_program 21-22

Krizový_plán_SPSstav_21-22

Program_šikanování_SPSstav_21-22

Kontakty vybranych instituci_21-22

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

IČO 00559466
IZO 000559466
Telefon: 545 321 210
skola@spsstavbrno.cz
www.spsstavbrno.cz

Zřizovatel: Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Fotogalerie

Mapa