Třídní schůzky – úterý 9. 4. 2024 (16:00 – 18:00)

Program třídních schůzek:

16.00 – 17.00 v kmenových učebnách – informace třídních učitelů o studiu a prospěchu žáků.

17.00 – 18.00 v kabinetech – konzultace s vyučujícími