21. února měly třídy G3 a G4 příležitost dostat se do prostor, které budou veřejnosti zpřístupněny dle současných informací v roce 2029. Jedná se o trasu D pražského metra v úseku Pankrác – Olbrachtova. V doprovodu hlavního geodeta stavby jsme se dostali do prostoru přístupové štoly ze vstupu ZS PAD1 a do trasy samotného dopravního tunelu severně od budoucí stanice Pankrác, na které pracují geodeti společnosti SUBTERRA. Tunel je ražen NRTM, za jeden den se čelba posune o 1 m. Ražba je komplikována složitými geologickými podmínkami tzv. pankrácké terasy a také hygienickými limity, které znemožňují noční odstřely. Geodetické práce jsou třeba při navrtání ocelových prutů před samotným odstřelem, tzv. deštník, při ražbě a odtěžování zeminy, kdy se kontrolují nově vzniklé profily a pak po nástřiku primárního ostění, do kterého se osazují terče pro konvergenční měření. Další etapy stavby přinesou i další úkoly pro geodety, obzvláště při práci na kolejovém svršku. Díky pánům geodetům za perfektní zážitek a společnosti SUBTERRA za možnost této exkurze.