Ve středu 18. 5. 2022 se žáci tříd DV1 a S1A zúčastnili projektového dne v Třebíči zaměřeného na historii, architekturu, ale i matematiku. Soubor židovské čtvrti, židovského hřbitova a baziliky sv. Prokopa je kromě jedinečných architektonických a urbanistických hodnot i unikátním příkladem blízkého soužití křesťanské a židovské kultury od středověku do 20. století.