V květnu se studenti naší školy zúčastnili projektového dne v Rajhradě, kde navštívili Památník písemnictví na Moravě. Po prohlídce benediktinského kláštera studenti vypracovávali pracovní listy s úkoly z architektury, historie a překvapivě i matematiky. Někteří svoje práce doplnili velmi pěknými kresbami architektonických prvků, které je zaujaly.