V Brně byl předán absolventům při dvou slavnostních ceremoniích historicky největší počet Cen vévody z Edinburghu 

V prostorách Sněmovního sálu na Nové radnici se uskutečnilo slavnostní předávání bronzových a stříbrných certifikátů Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE). Cenu obdrželo 216 studentů ze 30 spolupracujících vzdělávacích institucí v kraji.

V České republice program inspiruje mladé lidi ve věku od 14 do 24 let již od roku 1995, v roce 2023 se do něj zapojilo nově 5300 studentů. Každý účastník si volí dovednost, sportovní aktivitu a dobrovolnickou činnost dle svého zájmu a té se pak věnuje po dobu, která je spojena s absolvováním bronzové, stříbrné a zlaté úrovně. Po splnění programu následuje ještě týmová expedice.

Prvními absolventy programu ze Střední průmyslové školy Brno se stali Richard Nečas a Hugo Pilný. Richard Nečas, letošní maturant, k tomu říká: „Působím již delší dobu jako instruktor v Hnutí Brontosaurus, naše expedice byla zaměřená na sběr odpadků kolem cest, kterými jsme procházeli v oblasti Rozdrojovic u Brna. Byli jsme překvapení, kolik odpadků lidé vyhazují tímto způsobem a také čeho se takto zbavují. Richard nyní bude pokračovat ve stříbrné úrovni, kterou by chtěl dokončit ještě jako student střední školy. Na vysoké škole by se rád věnoval studiu psychologie či pedagogiky.

Jsem velmi potěšena, že máme v Brně a celém Jihomoravském kraji tak šikovné a aktivní žáky a studenty, kteří se ve svém volném čase věnují dobrovolnické práci a jsou schopni a ochotni na sobě pracovat a dále se rozvíjet,“ uvedla radní města Brna pro oblast školství Irena Matonohová.

Program Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu založil princ Philip, vévoda z Edinburghu, v roce 1956 jako podporu seberozvoje chlapců a dívek bez ohledu na jejich zázemí, fyzické schopnosti či dovednosti. V roce 1988 byla založena mezinárodní asociace, která podporuje jeho fungování mimo Velkou Británii.

Akci spoluorganizoval Magistrát města Brna.

Citace dne 22.02.2024 z webové adresy https://cosedeje.brno.cz/w/v-brne-byl-predan-absolventum-pri-dvou-slavnostnich-ceremoniich-historicky-nejvetsi-pocet-cen-vevody-z-edinburghu-