Na přelomu roku měly tři třídy unikátní možnost setkat se v rámci projektu ‚Be the Change‘ zprostředkovaného organizací AIESEC s šesti zahraničními studenty a studentkami pobývajícími na českých univerzitách. Ti jim v interaktivních workshopech přiblížili svoji zemi původu a její kulturu. Součástí prezentací byla vždy i ochutnávka nějaké lokální speciality, seznámení se se záludnostmi tamního jazyka a někde se i tančilo. Nejprve do třídy DV3 zavítali reprezentanti Brazílie a Vietnamu, pak se S1B podívali do Mexika a Kolumbie a konečně v lednu žáci třídy S1A poznávali Turecko a opět Vietnam. Tento projekt zaměřený na mezikulturní vzdělávání na středních školách byl hrazen z prostředků projektu OP JAK, do kterého je naše škola zapojena, v rámci šablony ‘inovativní vzdělávání žáků v SŠ‘.