Třídní schůzky proběhnou v úterý 7. 11. 2023 (16:00 – 18:00)


Program třídních schůzek:
16.00 – 17.00 v kmenových učebnách – informace třídních učitelů o studiu a prospěchu žáků.
17.00 – 18.00 v kabinetech – konzultace s vyučujícími