Soutěže se zúčastnilo 65 žáků 9. tříd z celého Jihomoravského kraje. Úroveň prací byla vysoká a bylo pro nás velmi těžké vybrat ty nejlepší. Nakonec jsme ocenili celkem 15 prací (3 nejlepší práce v kategorii MODEL, 3 nejlepší práce v kategorii KRESBA). Výherci získají poukázku v hodnotě 1000,-Kč do Vaňkovky a dalších 9 prací získá Cenu poroty (poukázka do Vaňkovky v hodnotě 500,- Kč). Všichni ocenění dostanou automaticky další 3 body do přijímacího řízení na SPŠ stavební Brno, Kudelova 8.


Seznam oceněných dle abecedy:
Eliška Bauerová
Jan Bečvář
Karolína Bednářová
Matyáš Jakubec
Lukáš Jaroslav Kratochvíl
Matěj Nesvadba
Erik Ondráš
Zbyněk Pavéska
Ondřej Pluskal
Tadeáš Rabina
Natálie Retzlová
Eduard Skládaný
Jan Snášel
Kateřina Stříbrná
Ester Večeřová

Všechny oceněné zveme na slavnostní vyhlášení, které se koná na SPŠ stavební Brno, Kudelova 8 ve čtvrtek 23. 3. 2023 v 16:00. Budeme rádi, pokud přijdete. Všem ostatním děkujeme za účast.

Modely a projekty, které chcete vrátit, je možné si vyzvednout na SPŠ stavební Brno, Kudelova 8 po domluvě, nejpozději u přijímacího řízení.

Poznámka:
Vyhlášení výsledků budou přítomni novináři a my sami budeme pořizovat
fotografie – účastí dáváte souhlas se zveřejněním fotografií na našich
webových stránkách, FB a Instagramu a popř. i v médiích.

Ing. Jana Leischnerová