V předvánočním týdnu dne 19. 12. se konal na naší škole již 6. ročník soutěže ve stavění mostů ze špejlí. Ceny do soutěže sponzorovala letos firma ZIPP Brno s.r.o., která staví ocelové a železobetonové konstrukce.

Studenti ve čtyřčlenných týmech v průběhu  4 hodin  vyrobili ze špejlí mosty,  které  překlenuly prostor o délce 75 cm. Poté byly mosty zváženy a následně  zatěžovány vodou  litou do zavěšených barelů až do zničení mostních konstrukcí. Vítězem se stal  tým, který postavil most s nejlepším poměrem své hmotnosti a nosnosti.

Soutěžilo se ve 2. kategoriích:

  1. 3. ročníky – měly k dispozici klasické kulaté špejle o délce 30 cm. Vítězem se stal tým ze třídy G3 – jejich most unesl cca 75násobek své hmotnosti (na 2. místě tým ze třídy S3B a na třetím  ze třídy R3)
  2. 4. ročníky – měly k dispozici pevnější hranaté špejle o délce 30cm. Vítězem se stal  tým ze třídy S4B – jejich most unesl cca 94násobek své hmotnosti (na 2. místě tým ze třídy R4 a na třetím  ze třídy S4A)