V září 2022 se čtyři studenti 4. ročníku zaměření vodohospodářské stavby zúčastnili dvoutýdenního mezinárodního projektu v Leeuwardenu v Holandsku.

V průběhu těchto dvou týdnů poznali Water Campus v Leeuwardenu, vyslechli si přednášky související s vodou a čistěním vody. Společně se studenty z Holandska, Malty a Lotyšska si získané znalosti ověřili zkoumáním v praxi. Výsledkem společného projektu byly poté prezentace mezinárodních skupin. Součástí projektového týdne bylo i mnoho odborných exkurzí a výletů.