Během posledního zářijového víkendu proběhla ve slovenském Lučenci mezinárodní soutěž studentů oboru geodézie International Geodetic Pentathlon IG5. Letošního jubilejního 15. ročníku se zúčastnilo 16 středních škol z České republiky, Slovenska a Maďarska, na kterých se vyučuje geodézie. Startovalo celkem 28 tříčlenných smíšených družstev. Soutěž je koncipována jako orientační běh, kdy družstva zdolávají průměrně 15 km dlouhou trasu zadanou souřadnicemi GPS. Na pěti stanoviscích se plní geodetické úlohy (úprava měřického přístroje na stanovisku, určení převýšení dvou bodů, určení výměry parcely, určení výšky objektu, geografický test).

Soutěží se ve dvou kategoriích: v kategorii A se hodnotí celkový čas závodu a přesnost a rychlost splnění geodetických úloh, v kategorii B se hodnotí pouze přesnost a rychlost splnění geodetických úloh.

Tým A6 ve složení Eliška Tešnarová G4, Pavel Červeňák G3 a Ondřej Škubica G3 obsadili 3. místo v kategorii A.

Tým B12 ve složení Viktória Kaiser Tünde G4, Tadeáš Bárta G3 a Štěpán Novák G3 obsadili 1. místo v obou kategoriích.

Za krásnou reprezentaci České republiky, Brna a SPŠ stavební děkujeme všem účastníkům.

Ing. Dagmar Sedláčková

Video z akce https://www.youtube.com/watch?v=ecqN5T9JYAU

Slavnostní zahájení

Závod

Slavnostní vyhlášení