V září proběhl ve spolupráci se stavební firmou PORR na školním dvoře SPŠ stavební Brno projektový den, do kterého se zapojili žáci 3. a 4. ročníků. Akce podobného ražení se ve škole konala vůbec poprvé a díky kvalitní přípravě odborníků z pořádající firmy proběhlo vše na vysoké úrovni. Téměř 250 studentů bylo rozděleno do skupin po 4 a soutěžili o hodnotné ceny formou poukázek na nákup elektroniky a o hlavní cenu v podobě dvoudenního all inclusive výjezdu do Vídně. Celým dnem prováděl moderátor Michal Chylík, který studenty hecoval na jednotlivých stanovištích a vytvořil tím nezapomenutelnou atmosféru. Soutěžící si osahali profese, které v sobě stavařina schovává, a při tom soupeřili nejen s technikou, ale i časem. Za úkol měli položit složitou skladbu zámkové dlažby, pomocí drobného kolejiva propojit kolejnici s pražcem, upnout jednotlivé části injektážní kotvy, postavit zeď z cihel a překonat bezpečnostní nástrahy dle pravidel. 

Vítězný tým chlapců z třetího ročníku se následně vydal na dvoudenní exkurzi do Vídně, kde je kromě gastro zážitků a luxusního ubytování čekala návštěva tří exkluzivních staveb různého typu. První stavbou byl komplex Vienna museum a U4 Vioplaza, kde nám představili nové technologie stavebních konstrukcí, vázání výztuží, blokové prvky pro zařízení budov apod. Dále jsme na stavbě “Stadtstrasse” viděli speciální metody zakládání staveb formou injektáží a mikropilot. Vrcholem byla návštěva stavby Metro U 2/17, kde probíhaly hloubící a razící práce přímo v centru města. Na stavbě metra jsou složitá bezpečnostní opatření a návštěva tak není umožněna každému, i proto to byl pro naši výpravu nezapomenutelný zážitek.

Nezbývá než dodat, že praktické zkušenosti z projektového dne i exkurze budou pro studenty v budoucí praxi jistě přínosné, i proto doufáme, že se z podobné akce stane tradice a školní dvůr ožije i v příštím roce.

Ing. Petra Skalická, Ph. D.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6983727167129944065

https://www.instagram.com/p/CjXnyfsN6fz/

Soutěžíme

Exkurze do Vídně pro tým, který se umístil na 1. místě

Více fotek na Facebookové stránkce Kudelka žije.