Dne 13. 9. 2022 se v prostorách naší školy uskuteční soutěžní Den s PORR – „PORRákem na zkoušku“, v rámci kterého se žáci seznámí se stavebními technologiemi používanými v dopravním, vodohospodářském i pozemním stavitelství a budou soutěžit o hlavní cenu Výlet do Vídně s PORR programem.