Přípravné kurzy pro uchazeče o studium

Škola pořádá od 14. února do 4. dubna 2018 přípravné kurzy z českého jazyka a z matematiky. Kurzy se budou konat každou středu od 1410 do 1545 hodin. Jedna vyučovací hodina  bude vždy věnována českému jazyku, druhá matematice, lze se přihlásit i na kurz z jednoho předmětu. Celkem budou mít kurzy 8 lekcí. Zájemci o přípravné kurzy se mohou přihlásit osobně na Dnech otevřených dveří 12. a 13. ledna 2018 v budově naší školy nebo na adrese: http://www.spsstavbrno.cz/kurzy nebo telefonicky na čísle: 533 446 120. Cena obou kurzů je 800 Kč (jednoho 400 Kč).

Bankovní spojení:
číslo účtu  :             99835621 / 0100
variabilní symbol:      1601
konstantní symbol:    0308
zpráva pro příjemce: JMÉNO A PŘÍJMENÍ účastníka
splatnost do 27. 1. 2018