Volby  do školské  rady

Dne 9. 4. 2019 proběhly volby jednoho zástupce žáků školy do školské rady.

Kandidáty byli: Ing. arch. Tomáš Pilař a Juraj Lisý.

Výsledek voleb: Ing. arch. Tomáš Pilař 235 hlasů,

Juraj Lisý 112 hlasů.


SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

Vítězslav Dočkal - zástupce zřizovatele

Ing. Radim Sikora - zástupce zřizovatele

Ing. Pavel Tyralík - zástupce zřizovatele, předseda školské rady

Ing. Milan Jelínek - zástupce zaměstnanců školy, místopředseda školské rady

Ing.arch. František Kabelka - zástupce zaměstnanců školy

Ing. Michal Macků - zástupce zaměstnanců školy

Ing. Karel Bořecký - zástupce žáků školy

Ing. Jaroslav Pánek - zástupce žáků školy

Ing. arch. Tomáš Pilař - zástupce žáků školy

 

VYHLÁŠENÍ TERMÍNU DOPLŇOVACÍCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. a dle rozhodnutí Rady Jihomoravského kraje vyhlašuji termín doplňovacích voleb do školské rady na 9. 4. 2019. Volby se uskuteční v budově Střední průmyslové školy stavební Brno, Kudelova 8.

Ø Volit budou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci jednoho člena z řad zákonných zástupců žáků.

Ø Kandidáty na člena školské rady z řad rodičů žáků hlaste řediteli školy.

Ø Kandidátní listiny budou uzavřeny 5. 4. 2019. Kandidátní listina bude k dispozici od 8. 4. 2019 na webových stránkách školy a na úřední desce školy.

Ø Funkční období členů rady je tříleté a začíná dnem zvolení.

Ø Volby budou jednokolové, členem se stane kandidát s nejvyšším počtem hlasů.

Ø Volby proběhnou v úterý 9. 4. 2019 během vyučování (zletilí žáci) a během třídních schůzek (rodiče žáků nezletilých).

 

 

Kandidátní  listina doplňovacích voleb do školské rady

Kandidáti za zákonné zástupce žáků:

1. Ing. arch. Tomáš Pilař

Zaměstnání: Kuba & Pilař architekti s r.o.

(syn Čeněk Pilař, S2B)

2. Juraj Lisý

Zaměstnání: OSVČ – katastr nemovitostí

(dcera Barbora Lisá, G1)

Pro doplnění školské rady se volí jeden člen z řad zákonných zástupců žáků. Volit mohou všichni zletilí žáci školy a zákonní zástupci žáků nezletilých.

Platný hlasovací lístek je ten, kde je označeno jedno nebo žádné jméno.

Volba proběhne v úterý 9. 4. 2019 během vyučování (zletilí žáci) a během třídních schůzek (zákonní zástupci žáků nezletilých).

Ing. Jan Hobža

ředitel školy