SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

Vítězslav Dočkal - zástupce zřizovatele

Mgr. Jiří Dvořáček - zástupce zřizovatele

Ing. Pavel Tyralík - zástupce zřizovatele, předseda školské rady

Ing. Milan Jelínek - zástupce zaměstnanců školy, místopředseda školské rady

Ing.arch. František Kabelka - zástupce zaměstnanců školy

Ing. Michal Macků - zástupce zaměstnanců školy

Ing. Jana Cominová - zástupce žáků školy

Lada Korábková - zástupce žáků školy

Bc. Radek Tomek - zástupce žáků školy

 

VYHLÁŠENÍ TERMÍNU DOPLŇOVACÍCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. a dle rozhodnutí Rady Jihomoravského kraje vyhlašuji termín doplňovacích voleb do školské rady na 3. 11. 2015. Volby se uskuteční v budově Střední průmyslové školy stavební Brno, Kudelova 8.

Ing.arch. Pavel Sáňka, ředitel školy

 

Kandidátní  listina doplňovacích voleb do školské rady SPŠ stavební, Brno, Kudelova 8

Kandidáti za rodiče žáků:

1. Bc. Radek Tomek

43 let

zaměstnán u DPMB jako školitel zaměstnanců

(syn Radek Tomek, třída S2B)

Pro doplnění školské rady se volí jeden člen z řad rodičů žáků. Volit mohou všichni zletilí žáci školy a zákonní zástupci žáků nezletilých.

Platný hlasovací lístek je ten, kde je označeno jedno jméno z kandidátní listiny nebo žádné jméno.

Volba proběhne v úterý 3.11.2015 během třídních schůzek (rodiče žáků nezletilých) a 4.11.2015 během vyučování (zletilí žáci).


Kandidátní  listina doplňovacích voleb do školské rady SPŠ stavební, Brno, Kudelova 8

Kandidáti za zaměstnance školy:

1. Ing. Michal Macků - vedoucí předmětové komise POS

2. Ing. Milan Jelínek - vedoucí předmětové komise GEO

3. Ing.arch. František Kabelka - vyučující POS, KOC, ARC, PAP, ODK, KRE

Pro doplnění školské rady se volí tři členové z řad zaměstnanců školy.

Platný hlasovací lístek je ten, kde je označeno jméno jednoho, dvou či tří kandidátů nebo žádné jméno.

Volba proběhne na pedagogické poradě 3.11.2015 ve 14:10 hod.

Ing.arch. Pavel Sáňka, ředitel školy

 

Výsledky doplňujících voleb do Školské rady SPŠ stavební, Brno Kudelova 8

Dne 3. a 4.11.2015 proběhly doplňující volby do Školské rady.

Volba rodičů a zletilých žáků

Kandidáti za rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky:

Počet odevzdaných hlasovacích lístků:

347 z toho 346 platných  (1 neplatný)

Bc. Radek Tomek            344 hlasů pro         2 hlasy proti              zvolen

 

Volba pedagogických pracovníků

Volba proběhla na pedagogické poradě 3.11.2015 aklamací (po předchozím schválení způsobu volby).

Kandidáti za pedagogické pracovníky školy:

1. Ing. Michal Macků             45 pro             0 proti             0 zdrželo se                 zvolen

2. Ing. Milan Jelínek              45 pro             0 proti             0 zdrželo se                 zvolen

3. Ing. František Kabelka       45 pro             0 proti             0 zdrželo se                 zvolen

 

Dne 5.11.2015                                                                     Ing.arch. Pavel Sáňka, ředitel školy