SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

Vítězslav Dočkal - zástupce zřizovatele

Ing. Radim Sikora - zástupce zřizovatele

Ing. Pavel Tyralík - zástupce zřizovatele, předseda školské rady

Ing. Milan Jelínek - zástupce zaměstnanců školy, místopředseda školské rady

Ing.arch. František Kabelka - zástupce zaměstnanců školy

Ing. Michal Macků - zástupce zaměstnanců školy

Ing. Karel Bořecký - zástupce žáků školy

Ing. Jaroslav Pánek - zástupce žáků školy

Bc. Radek Tomek - zástupce žáků školy

 

VYHLÁŠENÍ TERMÍNU DOPLŇOVACÍCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. a dle rozhodnutí Rady Jihomoravského kraje vyhlašuji termín doplňovacích voleb do školské rady na 7.11.2017. Volby se uskuteční v budově Střední průmyslové školy stavební Brno, Kudelova 8.

Volba proběhne v úterý 7.11.2017 během vyučování (zletilí žáci) a během třídních schůzek (zákonní zástupci žáků nezletilých).

 

Ing.arch. Pavel Sáňka

ředitel školy

 

Kandidátní  listina doplňovacích voleb do školské rady

Střední průmyslové školy stavební Brno, příspěvkové organizace

 

Kandidáti za zákonné zástupce žáků:

 

1. Ing. Karel Bořecký

49 let

zaměstnán u STA-BO XXL, s.r.o jako jednatel společnosti

(syn Dominik Bořecký, S1A)

 

1. Ing. Petr Vitouch

51 let

zaměstnán u INC Consulting, s.r.o jako ředitel a konzultant

(syn Jakub Vitouch, S1B)

 

1. Ing. Jaroslav Pánek

50 let

OSVČ - majitel stavební firmy, autorizovaný inženýr

(syn Vojtěch Pánek, S2B)

 

Pro doplnění školské rady se volí dva členové z řad zákonných zástupců žáků. Volit mohou všichni zletilí žáci školy a zákonní zástupci žáků nezletilých.

Platný hlasovací lístek je ten, kde je označeno jedno, dvě nebo žádné jméno.

Volba proběhne v úterý 7.11.2017 během vyučování (zletilí žáci) a během třídních schůzek (zákonní zástupci žáků nezletilých).

 

Výsledky doplňujících voleb do Školské rady Střední průmyslové školy stavební Brno,příspěvkové organizace

Dne 7.11.2017 proběhly doplňující volby do Školské rady.

 

Volba zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:

 

Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 361 z toho 361 platných

 

Kandidáti za zákonné zástupce žáků:

 

1. Ing. Jaroslav Pánek          197 hlasů                    zvolen

 

2. Ing. Karel Bořecký            155 hlasů                    zvolen

 

3. Ing. Petr Vitouch             127 hlasů                    nebyl zvolen

 

Zvoleni byli dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

 

V Brně dne 8.11.2017

Ing.arch. Pavel Sáňka, ředitel školy