Maturitní kalendář 2020 - podzim


Informace pro žáky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020/maturitni-kalendar


Výsledkový portál žáka
https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx

PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY
1. 9. 2020 - třída R 4


ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY
8. 9. 2020 - třídy oboru Stavebnictví
8. 9. 2020 - třída G 4

rozvrh podzim 2020.xlsx

 

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky.pdf

 

Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ve školním roce 2019/2020

Katalog požadavků

ANJ - témata 3. části pracovního listu.pdf


Maturitní zkoušky ve školním roce 2020
nepovinná část maturitní zkoušky