Maturitní kalendář 2020 - jaro


Informace pro žáky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky
Jednotné zkušební schéma - jaro_2020.pdf


Výsledkový portál žáka
https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx


PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY
7. 5. 2020 - třídy DV 4 a R 4
11. 5. 2020 - třídy S 4. A, S 4. B a G 4
12. 5. 2020 - třída G 4


ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY
18. 5. - 22. 5. 2020 - třídy S 4. B a R 4
21. 5. - 22. 5. 2020 - třída G 4
25. 5. - 29. 5. 2020 - třídy S 4. A a DV 4


Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky.pdf

 

Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ve školním roce 2019/2020

Katalog požadavků

ANJ - témata 3. části pracovního listu.pdf


Maturitní zkoušky ve školním roce 2020
nepovinná část maturitní zkoušky