Maturitní kalendář 2019 - podzim

Společná část maturitní zkoušky - písemné práce a didaktické testy se konají od pondělí 2. 9. (12:00) do středy
4. 9. 2019 na spádových školách. Nejpozději 15. 8. 2019 zveřejní MŠMT jednotné zkušební schéma písemných zkoušek.

PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY
5. 9. 2019 obor Stavebnictví
5. - 6. 9. 2019 obor Geodézie a katastr nemovitostí

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY
10. 9. 2019 - obor Stavebnictví
11. 9. 2019 - obor Geodézie a katastr nemovitostí
Informace pro žáky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky
JZS_jaro 2019.pdf

 

PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY
9. 5. 2019 - třídy S 4. A, R 4 a G 4
10. 5. 2019 - třídy S 4. B, DV 4 a G 4ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY
20. 5. - 24. 5. 2019 - třídy S 4. A, S 4. B a R 4
27. 5. - 31. 5. 2019 - třídy DV 4 a G 4Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky.pdf

 

Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ve školním roce 2018/2019
Český jazyk a literatura.pdf

Anglický jazyk.pdf
ANJ - témata 3. části pracovního listu ústní zkoušky.pdf

Matematika.pdf


Maturitní zkoušky ve školním roce 2019
nepovinná část maturitní zkoušky