Maturitní kalendář 2018

orientační kalendář MZ 2018_kalendář.pdf


Informace pro žáky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky
JZS_jaro-2018.pdf
JZS_podzim-2018.pdf

 

PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY
9. 5. 2018 - třídy S 4. A, S 4. B a G 4
10. 5. 2018 - třídy DV 4, R 4 a G 4

podzimní termín - 10. 9. 2018 Obor Stavebnictví, 10. - 11. 9. 2018 Obor Geodézie a katastr nemovitostí

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY
21. 5. - 25. 5. 2018 - třídy S 4. A a S 4. B
28. 5. - 1. 6. 2018 - třídy DV 4, R 4 a G 4

podzimní termín - 14. 9. 2018
Ústní zkoušky - podzim 2018.xls
Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky.pdf

 

 

 

Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ve školním roce 2017/2018
Český jazyk a literatura.pdf
Anglický jazyk.pdf
Matematika.pdf


Maturitní zkoušky ve školním roce 2018
nepovinná část maturitní zkoušky