Organizace průběhu školního roku 2019/2020

 

Třídní schůzky s rodiči se konají v úterý 12. 11. 2019 od 16:00 hod.

Program třídních schůzek:

  • 16.00 - 17.00 v kmenových učebnách - informace třídních učitelů o studiu a prospěchu žáků.
  • 17.00 - 18.00 v kabinetech - konzultace s vyučujícími.