Organizace průběhu školního roku 2017/2018

 

Třídní schůzky s rodiči se konají v úterý 10. 4. 2018 od 16:00 hod.

Program třídních schůzek:

  • 16.00 - 17.00 v kmenových učebnách - informace třídních učitelů o studiu a prospěchu žáků.
  • 17.00 - 18.00 v kabinetech - konzultace s vyučujícími.