Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Výsledky 2. kola přijímacího řízení - obor Geodézie a katastr nemovitostí

Geodézie_- 2. kolo.pdf

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - obor Stavebnictví

Stavebnictví.pdf

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - obor Geodézie a katastr nemovitostí

Geodézie.pdf

 

Seznam přijatých uchazečů na základě odvolání
Stavebnictví-odvolání.pdf

 

 

Doručování rozhodnutí.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení - obor Stavebnictví


Výsledky 2. kola přijímacího řízení - obor Geodézie a katastr nemovitostí