Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

 

II. kolo  přijímacího  řízení  pro  školní  rok  2019/2020

Počet přijímaných uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení

36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

18

36-47-M/01 Stavebnictví

0

Přihlášky do 22. května 2019.

 

 

 

I. kolo  přijímacího  řízení  pro  školní  rok  2019/2020

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 budou upřesněna a zveřejněna do 31. 1. 2019.

KRITÉRIA  PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ
V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí u uchazečů následující skutečnosti:
a)    znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
b)    výsledky jednotné přijímací zkoušky a
c)    další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

 

Uchazeči konají centrálně zadávanou jednotnou písemnou přijímací zkoušku z českého jazyka a z matematiky (CERMAT).

 

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Počet přijímaných žáků v denní formě vzdělávání:

Kód oboru
Obor Bude přijato
36-47-M/01 Stavebnictví 120
36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí 30

Uzávěrka přihlášek pro I. kolo přijímacího řízení je do 1. března 2019.


Další informace:
https://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2019-1404035540.html


Více o těchto studijních oborech »