Školní vzdělávací programy

Školní vzdělávací program (ŠVP) je pedagogický dokument, podle kterého se bude vyučovat a zajišťovat výchova a vzdělávání žáků v konkrétní škole. Vyjadřuje pedagogickou koncepci školy, která zohledňuje místní podmínky výuky, možnosti současného a perspektivního uplatnění žáků na pracovním trhu v regionu, vzdělávací schopnosti, potřeby a zájmy žáků, jejich rodičů, zaměstnavatelů a opírá se také o dlouhodobý záměr regionálního rozvoje.

Naše školní vzdělávací programy

Školní vzdělávací program Stavebnictví (platný od 1.9.2008)

Školní vzdělávací program Geodézie a katastr nemovitostí (platný od 1.9.2011)