PROFILOVÉ ZKOUŠKY

Obor Stavebnictví 36-47-M/01

Pozemní stavitelství

POS zaměření "S" tematické celky.pdf
POS zaměření "R" tematické celky.pdf

Dopravní stavby

DOS tematické celky.pdf

Vodohospodářské stavby

VOS a ZVS tematické celky.pdf

Obnova budov

OBB tematické celky.pdf

Stavební konstrukce

STK tematické celky.pdf

 

Obor Geodézie a katastr nemovitostí 36-46-M/01

Geodézie

GEO tematické celky.pdf

Mapování

MAP tematické celky.pdf