PROFILOVÉ ZKOUŠKY

Obor Stavebnictví 36-47-M/01

Pozemní stavitelství

POS - zaměření pozemní stavby.pdf
POS - zaměření rekonstrukce staveb a architektura.pdf

Dopravní stavby

DOS.pdf

Vodohospodářské stavby

VOS a ZVS.pdf

Obnova budov

OBB.pdf

Stavební konstrukce

STK.pdf

 

Obor Geodézie a katastr nemovitostí 36-46-M/01

Geodézie

témata geo 20.pdf

Mapování

témata map 20.pdf