PROFILOVÉ ZKOUŠKY

Obor Stavebnictví 36-47-M/01

Pozemní stavitelství

POS zaměření "S" tematické celky.pdf
POS zaměření "R" tematické celky.pdf

Dopravní stavby

DOS.pdf

Vodohospodářské stavby

VOS a ZVS.pdf

Obnova budov

OBB.pdf

Stavební konstrukce

STK.pdf

 

Obor Geodézie a katastr nemovitostí 36-46-M/01

Geodézie

tematické celky GEO.pdf

Mapování

tematické celky MAP.pdf