Učební plány oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví

Učební plán oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví

Zaměření: Pozemní stavby

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní

 

Názvy vyučovacích předmětů

 

Zkratka

Zaměření oboru vzdělání: Pozemní stavby

Počet vyuč. hodin za týden

 

Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Povinné vyučovací předměty

Σ

33

33

34

33

133

1. Všeobecně vzdělávací

Σ

18

14

11

14

57

Český jazyk a literatura

CJL

3

2

3

4

12

Cizí jazyk: anglický, německý

ANJ, NEJ

3

3

3

3

12

Občanská nauka

OBN

0

1

1

1

3

Dějepis

DEJ

2

1

0

0

3

Matematika

MAT

4

3

2

4

13

Fyzika

FYZ

2

2

0

0

4

Základy přírodních věd

ZPV

2

0

0

0

2

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

2. Odborné

Σ

13

17

23

19

72

Deskriptivní geometrie

DEG

2

2

0

0

4

Odborné kreslení

ODK

2

2

0

0

4

Počítačové technologie

PCT

1

2

2

2

7

Ekonomika

EKO

0

0

1

3

4

Stavební materiály

STM

2

0

0

0

2

Stavební mechanika

SME

0

2

3

0

5

Geodézie

GEO

0

2

2

0

4

Pozemní stavitelství

POS

4

4

5

4

17

Architektura

ARC

0

1

2

0

3

Inženýrské stavby

INS

0

0

2

0

2

Stavební konstrukce

STK

0

0

3

5

8

Konstrukční cvičení

KOC

2

2

3

4

11

Obnova budov

OBB

0

0

0

1

1

Průzkumy staveb

PST

 

 

 

 

 

Památková péče

PAP

 

 

 

 

 

Geologie a zakládání staveb

GZS

 

 

 

 

 

Hydrologie a hydraulika

HYH

 

 

 

 

 

Zdravotní vodohospodářské stavby

ZVS

 

 

 

 

 

Vodní stavby

VOS

 

 

 

 

 

Dopravní stavby

DOS

 

 

 

 

 

Mostní stavby

MOS

 

 

 

 

 

Vodohospodářské stavby

VHS

 

 

 

 

 

Odborná praxe

PRA

0

2 týdny

2 týdny

0

4 týdny

3. Výběrové a volitelné předměty

Σ

2

2

0

0

4

Cizí jazyk: anglický, německý

CJA, CJN

2

2

0

0

4

4. Nepovinné předměty

Σ

0

3

3

1

9

Cvičení z českého jazyka

CJLc

0

1

0

0

1

Cvičení z matematiky

MATc

0

0

1

0

1

Cvičení z cizího jazyka

ANJc, NEJc

0

0

0

1

1

Kreslení

KRE

0

0

2

0

2

Sportovní hry

SPH

0

2

0

0

2

Poznámka: V učební plánu oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví, zaměření pozemní stavitelství jsou pro kompletnost uvedeny všechny v oboru  vyučované předměty, v ostatních učebních plánech jsou uvedeny pouze předměty vyučované v rámci příslušného zaměření.

Odborná praxe se uskutečňuje na konci 2. a 3. ročníku v rozsahu 2 týdny souvisle (10 pracovních dní) ve škole, v místě určeném školou nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání. Odbornou praxi ve škole vyučuje učitel odborných předmětů nebo učitel praktického vyučování.

 

 

Učební plán oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví

Zaměření: Rekonstrukce staveb a architektura

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní

 

Názvy vyučovacích předmětů

 

Zkratka

Zaměření oboru vzdělání: Rekonstrukce staveb a architektura

Počet vyuč. hodin za týden

 

Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Povinné vyučovací předměty

Σ

33

33

32

33

131

1. Všeobecně vzdělávací

Σ

18

14

11

12

55

Český jazyk a literatura

CJL

3

2

3

3

11

Cizí jazyk: anglický, německý

ANJ, NEJ

3

3

3

3

12

Občanská nauka

OBN

0

1

1

1

3

Dějepis

DEJ

2

1

0

0

3

Matematika

MAT

4

3

2

3

12

Fyzika

FYZ

2

2

0

0

4

Základy přírodních věd

ZPV

2

0

0

0

2

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

2. Odborné

Σ

13

17

21

21

72

Deskriptivní geometrie

DEG

2

2

0

0

4

Odborné kreslení

ODK

2

2

0

0

4

Počítačové technologie

PCT

1

2

2

2

7

Ekonomika

EKO

0

0

1

3

4

Stavební materiály

STM

2

0

0

0

2

Stavební mechanika

SME

0

2

3

0

5

Geodézie

GEO

0

2

2

0

4

Pozemní stavitelství

POS

4

4

3

2

13

Architektura

ARC

0

1

3

0

4

Stavební konstrukce

STK

0

0

2

4

6

Konstrukční cvičení

KOC

2

2

3

4

11

Obnova budov

OBB

0

0

2

3

5

Průzkumy staveb

PST

0

0

0

2

2

Památková péče

PAP

0

0

0

1

1

Odborná praxe

PRA

0

2 týdny

2 týdny

0

4 týdny

3. Výběrové a volitelné předměty

Σ

2

2

0

0

4

Cizí jazyk: anglický, německý

CJA, CJN

2

2

0

0

4

4. Nepovinné předměty

Σ

0

3

3

3

9

Cvičení z českého jazyka

CJLc

0

1

0

1

2

Cvičení z matematiky

MATc

0

0

1

1

2

Cvičení z cizího jazyka

ANJc, NEJc

0

0

0

1

1

Kreslení

KRE

0

0

2

0

2

Sportovní hry

SPH

0

2

0

0

2

Poznámka: Odborná praxe se uskutečňuje na konci 2. a 3. ročníku v rozsahu 2 týdny souvisle (10 pracovních dní) ve škole, v místě určeném školou nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání. Odbornou praxi ve škole vyučuje učitel odborných předmětů nebo učitel praktického vyučování.

 

 

Učební plán oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví

Zaměření: Inženýrské stavby - dopravní stavby

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní

 

Názvy vyučovacích předmětů

 

Zkratka

Zaměření oboru vzdělání: Inženýrské stavby - dopravní stavby

Počet vyuč. hodin za týden

 

Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Povinné vyučovací předměty

Σ

33

33

34

31

131

1. Všeobecně vzdělávací

Σ

18

14

11

12

55

Český jazyk a literatura

CJL

3

2

3

3

11

Cizí jazyk: anglický, německý

ANJ, NEJ

3

3

3

3

12

Občanská nauka

OBN

0

1

1

1

3

Dějepis

DEJ

2

1

0

0

3

Matematika

MAT

4

3

2

3

12

Fyzika

FYZ

2

2

0

0

4

Základy přírodních věd

ZPV

2

0

0

0

2

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

2. Odborné

Σ

13

17

23

19

72

Deskriptivní geometrie

DEG

2

2

0

0

4

Odborné kreslení

ODK

2

2

0

0

4

Počítačové technologie

PCT

1

2

2

2

7

Ekonomika

EKO

0

0

1

3

4

Stavební materiály

STM

2

0

0

0

2

Stavební mechanika

SME

0

2

3

0

5

Geodézie

GEO

0

2

3

0

5

Pozemní stavitelství

POS

4

4

0

0

8

Architektura

ARC

0

1

0

0

1

Stavební konstrukce

STK

0

0

3

5

8

Konstrukční cvičení

KOC

2

2

2

4

10

Geologie a zakládání staveb

GZS

0

0

2

0

2

Dopravní stavby

DOS

0

0

4

3

7

Mostní stavby

MOS

0

0

1

2

3

Vodohospodářské stavby

VHS

0

0

2

0

2

Odborná praxe

PRA

0

2 týdny

2 týdny

0

4 týdny

3. Výběrové a volitelné předměty

Σ

2

2

0

0

4

Cizí jazyk: anglický, německý

CJA, CJN

2

2

0

0

4

4. Nepovinné předměty

Σ

0

3

3

4

10

Cvičení z českého jazyka

CJLc

0

1

0

2

3

Cvičení z matematiky

MATc

0

0

1

1

2

Cvičení z cizího jazyka

ANJc, NEJc

0

0

0

1

1

Kreslení

KRE

0

0

2

0

2

Sportovní hry

SPH

0

2

0

0

2

Poznámka: Odborná praxe se uskutečňuje na konci 2. a 3. ročníku v rozsahu 2 týdny souvisle (10 pracovních dní) ve škole, v místě určeném školou nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání. Odbornou praxi ve škole vyučuje učitel odborných předmětů nebo učitel praktického vyučování.

 

 

Učební plán oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví

Zaměření: Inženýrské stavby - vodohospodářské stavby

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní

 

Názvy vyučovacích předmětů

 

Zkratka

Zaměření oboru vzdělání: Inženýrské stavby - vodohospodářské stavby

Počet vyuč. hodin za týden

 

Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Povinné vyučovací předměty

Σ

33

33

34

31

131

1. Všeobecně vzdělávací

Σ

18

14

11

12

55

Český jazyk a literatura

CJL

3

2

3

3

11

Cizí jazyk: anglický, německý

ANJ, NEJ

3

3

3

3

12

Občanská nauka

OBN

0

1

1

1

3

Dějepis

DEJ

2

1

0

0

3

Matematika

MAT

4

3

2

3

12

Fyzika

FYZ

2

2

0

0

4

Základy přírodních věd

ZPV

2

0

0

0

2

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

2. Odborné

Σ

13

17

23

19

72

Deskriptivní geometrie

DEG

2

2

0

0

4

Odborné kreslení

ODK

2

2

0

0

4

Počítačové technologie

PCT

1

2

2

2

7

Ekonomika

EKO

0

0

1

3

4

Stavební materiály

STM

2

0

0

0

2

Stavební mechanika

SME

0

2

3

0

5

Geodézie

GEO

0

2

3

0

5

Pozemní stavitelství

POS

4

4

0

0

8

Architektura

ARC

0

1

0

0

1

Stavební konstrukce

STK

0

0

3

5

8

Konstrukční cvičení

KOC

2

2

2

3

10

Geologie a zakládání staveb

GZS

0

0

2

0

2

Hydrologie a hydraulika

HYH

0

0

1

0

1

Zdravotní vodohospodářské stavby

ZVS

0

0

3

3

6

Vodní stavby

VOS

0

0

2

3

5

Dopravní stavby

DOS

0

0

1

0

1

Odborná praxe

PRA

0

2 týdny

2 týdny

0

4 týdny

3. Výběrové a volitelné předměty

Σ

2

2

0

0

4

Cizí jazyk: anglický, německý

CJA, CJN

2

2

0

0

4

4. Nepovinné předměty

Σ

0

3

3

4

10

Cvičení z českého jazyka

CJLc

0

1

0

2

3

Cvičení z matematiky

MATc

0

0

1

1

2

Cvičení z cizího jazyka

ANJc, NEJc

0

0

0

1

1

Kreslení

KRE

0

0

2

0

2

Sportovní hry

SPH

0

2

0

0

2

Poznámka: Odborná praxe se uskutečňuje na konci 2. a 3. ročníku v rozsahu 2 týdny souvisle (10 pracovních dní) ve škole, v místě určeném školou nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání. Odbornou praxi ve škole vyučuje učitel odborných předmětů nebo učitel praktického vyučování.

 

 

Učební plán oboru vzdělání 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní

 

Názvy vyučovacích předmětů

 

Zkratka

Zaměření oboru vzdělání: Geodézie a katastr nemovitostí

Počet vyuč. hodin za týden

 

Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Povinné vyučovací předměty

Σ

33

33

33

33

132

1. Všeobecně vzdělávací

Σ

18

14

11

12

55

Český jazyk a literatura

CJL

3

2

3

3

11

Cizí jazyk: anglický, německý

ANJ, NEJ

3

3

3

3

12

Občanská nauka

OBN

0

1

1

1

3

Dějepis

DEJ

2

1

0

0

3

Matematika

MAT

4

3

2

3

12

Fyzika

FYZ

2

2

0

0

4

Základy přírodních věd

ZPV

2

0

0

0

2

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

4. Odborné

Σ

15

19

22

19

75

Deskriptivní geometrie

DEG

2

2

0

0

4

Zeměpis

ZEM

2

0

0

0

2

Počítačové technologie

PCT

2

2

0

0

4

Kartografické rýsování

KRY

3

2

0

0

5

Elektronické měření

ELM

0

2

3

3

8

Geodézie

GEO

3

3

2

2

10

Geodetické výpočty

GEV

0

2

3

3

8

Mapování

MAP

0

2

2

2

6

Fotogrammetrie

FOT

0

0

2

0

2

Kartografie

KAR

0

0

0

2

2

Katastr nemovitostí

KAN

0

0

4

3

7

Ekonomika

EKO

0

0

2

0

2

Praxe

PRA

3

4

4

4

15

5. Volitelné předměty

Σ

0

0

0

2

2

Fyzika - seminář / Základy stavitelství

FYS / ZAS

0

0

0

2

2

4. Nepovinné vyučovací předměty

Σ

2

5

3

3

13

Cvičení z českého jazyka

CJLc

0

1

0

1

2

Cvičení z matematiky

MATc

0

0

1

1

2

Cvičení z cizího jazyka

ANJc, NEJc

0

0

0

1

1

Druhý cizí jazyk: anglický, německý

CJA, CJN

2

2

0

0

4

Kreslení

KRE

0

0

2

0

2

Sportovní hry

SPH

0

2

0

0

2