Upozornění pro rodiče žáků budoucího 1. ročníku!

Informativní schůzka s rodiči se koná ve čtvrtek 14. 6. 2018 v 16:00 hod.

 

Přihlašovací list.xls (termín odevzdání do 21. 6. 2018)


Školní řád platný od 1. 9. 2018 .pdf


Informace pro rodiče.doc

Adaptační kurz.pdf
Termíny adaptačních kurzů.pdf


Údaje pro placení obědů ve školní jídelně:

bankovní účet školy:  99835621/0100 (KB, a.s.)
VS:bude přidělen 3. 9. 2018 na začátku šk. roku
SS: 102