Upozornění pro rodiče žáků budoucího 1. ročníku!

Informativní schůzka s rodiči se koná ve čtvrtek 13. 6. 2019 v 16:00 hod.

 

Přihlasovací_list.xlsx (prosíme o vyplnění a odeslání do 21. 6. 2019 na e-mail: semik@spsstavbrno.cz)
Pozn: Neměňte formát souboru.


Školní řád (http://www.spsstavbrno.cz/?p=59)


Informace pro rodiče.pdfÚdaje pro placení obědů ve školní jídelně:

bankovní účet školy:  99835621/0100 (KB, a.s.)
VS:bude přidělen 2. 9. 2019 na začátku šk. roku
SS: 102