Upozornění pro rodiče žáků budoucího 1. ročníku!

Informativní schůzka s rodiči se koná ve čtvrtek 14. 6. 2018 v 16:00 hod.

 

Přihlašovací list.xls (termín odevzdání do 21. 6. 2018)


Školní řád platný od 1. 9. 2018 .pdf


Informace pro rodiče.doc

Adaptační kurz.pdf
termíny 2018.pdf


Údaje pro placení obědů ve školní jídelně:

bankovní účet školy:  99835621/0100 (KB, a.s.)
VS:bude přidělen 3. 9. 2018 na začátku šk. roku
SS: 102