Setkání absolventů po letech

Před padesáti lety usedli poprvé do svých lavic žáci S1B. Zde ve své učebně zavzpomínali s radostí na čas strávený na naší stavárně.

 

Soutěž ve stavbě mostů ze špejlí:

BRNĚNSKÝ deník.cz

noviny stisk

 

Adaptační kurzy 1. ročníku

V měsíci září se všichni studenti prvních ročníků zúčastnili adaptačního kurzu   v Lanovém centru v Brně. Program zajišťovali školení instruktoři. První den byl převážně seznamovací a stmelovací, druhý den absolvovali studenti samotné lezení.
Věříme, že studentům tyto dva dny pomohou k úspěšnému zahájení studia na naší škole.

Noviny METRO: Prohloubení spolupráce s VUT Fakultou stavební.


Celostátní soutěž „Soutěž o nejlepší projekt"

V celostatní soutěži pořádané společnosti Wienerberger s.r.o. získala naše škola dvě ceny.
Vítězem speciálního ocenění Tondach studentů 3. ročníku se stal Martin Matoušek.
V kategorii studentů 4. ročníků - projekt občanské stavby obsadil Luboš Sedláček 3.místo.

Celostátní soutěž „Život pod střechou"


Naše škola byla v celostátní soutěži pořádané společností Velux opět velice úspěšná a v konkurenci bezmála 300 projektů získala tři ceny. V kategorii Freestyle získal ocenění Jan Štangl a 3. místo Hana Němcová. V kategorii Rodinný dům získal ocenění Filip Zatloukal. Naše skola byla zároveň finančně odměněna za největší počet odevzdanych prací.

 

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace

je státní škola s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Škola, založená v roce 1885, se svou více než stotřicetiletou tradicí v odborné přípravě a výchově studentů, patří mezi největší a nejznámější střední odborné školy v České republice. Na škole studuje okolo 500 žáků ve 20 třídách denní formy vzdělávání z širokého okolí Brna, od Svitavska na severu po Břeclavsko a Znojemsko na jihu Moravy. Absolventi naší školy se stali nejen vynikajícími odborníky ve stavitelství, v architektuře a v geodézii, ale i středoškolskými a vysokoškolskými učiteli.

Na naší škole se každý rok otevírá 5 tříd prvního ročníku čtyřleté denní formy vzdělávání celkem pro 150 žáků, z toho 4 třídy oboru Stavebnictví se 120 žáky a 1 třída oboru Geodézie a katastr nemovitostí s 30 žáky. Další informace je možno také získat na Veletrhu středních škol v Brně, který se každoročně koná vždy v měsíci listopadu na brněnském výstavišti, při Dnech otevřených dveří, které se pořádají v budově školy v lednu, případně na telefonním čísle 533 446 120.

Naše škola poskytuje studentům střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou v následujících oborech vzdělání:

36-47-M/01 Stavebnictví (denní forma vzdělávání)

Žáci si mohou vybrat zaměření:

36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí (denní forma vzdělávání)

bez dalšího členění na jednotlivá zaměření.

Více o studijních oborech na naší škole »

Chcete-li se blíže seznámit s výukou oborů vzdělání Stavebnictví a Geodézie a katastr nemovitostí na naší škole a s uplatněním absolventů těchto oborů v praxi, podívejte se prosím na připojená krátká videa:

Stavebnictví: http://www.infoabsolvent.cz/VideoObory/Video/3647M01
Geodézie a katastr nemovitostí:   http://www.infoabsolvent.cz/VideoObor/Video/3646M01

Na škole jsou vytvořeny dobré personální, prostorové i materiálnětechnické podmínky pro výuku obou oborů vzdělání. Žáci mohou studovat jeden ze dvou na škole vyučovaných cizích jazyků: anglický nebo německý. Ve třídách oboru stavebnictví je jako povinný výběrový předmět zaveden i druhý cizí jazyk. Výuka odborných předmětů obou studijních oborů je orientována na využití nejmodernější výpočetní techniky. Škola má šest učeben výpočetní techniky s připojením k internetu, rýsovny, laboratoře a další odborné učebny. Výuce tělesné výchovy slouží sportovní hala, tělocvična a posilovna. Rozměry haly umožňují, aby v ní byly hrány košíková, odbíjená, házená, tenis, sálová kopaná, nohejbal, florbal, korfbal. V objektu školy je tělocvična vybavená kompletní sadou gymnastického nářadí, pěti stoly na stolní tenis, brankami na florbal a posilovna vybavená množstvím posilovacích strojů a nářadím pro kondiční kulturistiku. Na dvoře školy je sportovní hřiště s umělým povrchem (hřiště pro odbíjenou). Sportovní areál školy mohou žáci využívat i po vyučování, stejně jako učebny s internetem.

Od školního roku 2001/2002 se naše škola zařadila do celoevropského vzdělávacího programu „Socrates – Comenius“, což v praxi znamená spolupráci vybraných tříd a žáků se školami obdobného zaměření v Polsku a Finsku, v Itálii a Turecku. Spolupráce na projektu byla ukončena v roce 2009.

Obědy pro žáky školy jsou vydávány ve školní jídelně. V budově školy je rovněž kantýna. Prodávají se v ní potraviny, výrobky studené kuchyně a nealkoholické nápoje. Sortiment kantýny doplňují prodejní automaty teplých a studených nápojů, cukrovinek a baget.

Naše škola nemá vlastní domov mládeže. K celotýdennímu ubytování mimobrněnských žáků využívá kapacit, které nabízejí domovy mládeže jiných brněnských středních škol a učilišť.

Protože je SPŠ stavební v Brně zařazena do sítě státních škol, neplatí její žáci školné.