Vážení rodiče,
pokud Váš syn či dcera splnili kritéria přijímacího řízení a nebyli přijati ke vzdělávání na naší škole a Váš zájem o jejich studium na naší škole trvá, doporučujeme Vám na základě zkušeností z přijímacích řízení v minulých letech, abyste podali odvolání.
V I. kole přijímacího řízení mohou uchazeči podávat dvě přihlášky na střední školy. Lze proto předpokládat, že ne všichni přijatí uchazeči potvrdí svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku. Na takto uvolněná místa mohou být po podání odvolání rozhodnutím ředitele (tzv. autoremedurou) přijati uchazeči, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů. Přitom je dodržováno pořadí podle výsledků přijímacího řízení.
Odvolání můžete podat nejdříve v den převzetí písemného rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, nejpozději pak tři pracovní dny po převzetí rozhodnutí.
Vzor odvolání proti nepřijetí naleznete zde: vzor odvolání.doc